Рейхан Ахмад

Аударма Ғалым Кəлменовке  арналады

Көпшіл көңілін кіршіксіз,

жұрт біледі əуелден.

Адамға сенер күдіксіз,

ажырамас бала əлемнен.

 Жаны ғазиз,

Жүрегі жомарт.

Жалғанда жалғыз,

Қолы ашық мəрт.

Батасын берген,

Көпті көрген,

қазыналы сан қарт,

Бағындырсын деп мұзарт.